دیابت بارداری

دیابت بارداری به عنوان درجه ای از عدم تحمل گلوکز در اوایل و یا در طول حاملگی ایجاد می شود. بارداری تغییرات پیش رونده ای را در فرآیند متابولیسم کربوهیدرات ها در مادر سبب می شود.

با بارداری به دلیل هورمون های ضد انسولینی جفتی و افزایش ترشح جبرانی انسولین، مقاومت به انسولین و استرس دیابتوژنیک وسعت می یابند. این مکانیسم جبرانی نیز با گسترش تخریب سلول های بتای پانکراس حاصل از دیابت بارداری در نهایت مختل می شود.

دیابت بارداری یک تا دو درصد کل بارداری ها را شامل می شود. در اکثریت بیماران این نوع دیابت خفیف است و تنها با رژیم غذایی قابل کنترل می باشد اما در موارد اندکی نیز به داروهای ضد دیابت مانند انسولین نیاز است.

اختلالات متابولیکی کربوهیدرات ها در طول بارداری به عدم تحمل گلوکز منجر می شود. اکثریت این زنان باردار بعد از زایمان، تحمل به گلوکز در آنها طبیعی می شود. به طور کلی 50 درصد زنان با دیابت بارداری در باقیمانده حیات خود به دیابت نوع 2 مبتلا خواهند شد.

به دلیل اثرات مخرب دیابت بارداری بر مادر و جنین تشخیص زود و مدیریت مناسب جهت بهبود نیاز می باشد.

زنان آسیایی در مقایسه با دیگر نژادها، بیشتر در معرض خطر عدم تحمل به گلوکز در زمان بارداری می باشند.

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Search Site

Popular Posts

دیابت بارداری

دیابت بارداری به عنوان درجه ای از عدم تحمل گلوکز ...

عوارض مخرب دیابت...

عدم تحمل به کربوهیدرات در طول بارداری یا دیابت بارداری ...

چگونگی تشخیص دیابت...

برای تشخیص دیابت بارداری در ابتدا غربالگری جهت مواردی که ...

استراتژی های مدیریت...

دیابت بارداری یک مشکلی در طول بارداری است که بر ...

تغذیه پزشکی در...

تغذیه یک گام مهمی برای کنترل قند خون می باشد. ...

Twitter updates

RSS not configured